Apotheken & openingstijden
Vind uw Medizijn Apotheek
Vind uw Medizijn Webshop
Kies uw webshop
Kies uw webshop
Medicomaat
Uw geneesmiddelen afhalen 
wanneer het u uitkomt 
lees meer
Zorgpas
Ervaar de persoonlijke service
van Medizijn
met de unieke Zorgpas 
lees meer
Receptenservice
Een herhaalrecept voor uw geneesmiddelen kunt u hier online bestellen.
lees meer
Het Medizijn verschil
+ Vernieuwend in producten
+ Verfrissend in aanpak
+ Vriendelijk in contact
+ Vakkundig in advisering
+ Vlug in afhandeling
Diversen

Klachten

Heeft u een klacht over uw Medizijn Apotheek? In de KNMP folder "Heeft u een klacht over uw apotheek?" kunt u lezen wat u kunt doen met uw onvrede of klacht. Deze folder is verkrijgbaar bij jouw Medizijn apotheek.

Wanneer u een klacht heeft.

Bespreek de klacht altijd met de apotheker en of de apothekersassistente in de apotheek. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als uw apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Alle Medizijn apotheken hebben een klachtenregistratie systeem in de apotheek. Wanneer er een klacht gemeld wordt, zal de apotheker/apothekersassistente een klachtenformulier invullen en de klacht op gepaste manier afhandelen. Uiteraard vindt er terugkoppeling naar u plaats.
Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd. 

U kunt uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar

De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Klachtenbemiddeling
Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T          : 06 229 21649
@         : bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Komt u er met de apotheek niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd met de klachtenfunctionaris? Wanneer u een uitspraak wilt om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u meent dat een advies noodzakelijk is, om een dergelijke klacht in de toekomst te voorkomen, dan kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze commissie is onpartijdig en bestaat uit een jurist en vier leden, twee leden namens de patiënten (NPCF/Zorgbelang Nederland) en twee leden namens de apothekers (KNMP). De tarieven voor deze geschillencommissie staan op de website www.skge.nl.

Geschillencommissie Openbare Apotheek
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
E-mail: info@skge.nl
Telefoon: 088 02 29 181
Website: www.skge.nl

Informatie Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)
De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van alle onafhankelijke Zorgorganisaties is bereikbaar voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de zorg. Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. e-mail: info@zorgbelang-nederland.nl(http://www.zorgbelang-nederland.nl/).
IKG kunnen u informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMP (http://www.knmp.nl/). alles omtrent klachten kunt u vinden in het hoofdstuk 'organisatie & regelgeving' of door te zoeken op ' klachtenprocedure'.

NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie)
www.npcf.nl

Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen, neem dan contact op met uw Medizijn apotheek

 

Gevonden
Bij u in de buurt